Mikołajkowy Turniej Szachowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2023

Zapraszamy do wziecia udziału w IV Mikołajkowym Turnieju Szachowym

Regulamin

**IV Mikołajkowy Turniej Szachowy

w Dobrczu**

 

1) Organizator

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu.

 

2) Termin i miejsce rozgrywek

**Sobota, 2 grudnia 2023 r. godz. 10, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrczu ul. Długa 33.**

 

3) Cele turnieju

Popularyzacja gry w szachy, podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego.

 

4) System rozgrywek

**Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund tempem 10 minut dla zawodnika na partię, kojarzenie rund komputerowe przy użyciu programu chessmanager.com**

 

5) Warunki uczestnictwa

Prawo gry w turnieju mają w pierwszej kolejności uczestnicy zajęć szachowych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu. Udział w zawodach jest bezpłatny. Maksymalna liczba uczestników wynosi 30 osób. Po przekroczeniu tej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa, na wypadek zachorowań lub rezygnacji zawodników z listy podstawowej.

 

6) Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 28 listopada 2023 r. u trenera p. Jacka Górnego podczas zajęć szachowych, bądź telefonicznie pod nr 665 332 025.

 

7) Harmonogram turnieju

9.45 – 10.00 - weryfikacja zgłoszeń i potwierdzenie startu w turnieju

10.10 – rozpoczęcie zawodów

10.10 – 12.10 – rundy 1 – 6

około 12.20 – ceremonia zakończenia turnieju i rozdanie nagród.

Harmonogram turnieju jest orientacyjny. Nie przewiduje się dłuższych przerw i kolejne rundy będą startować bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej.

 

 

8) Nagrody

Za zajęcie miejsc I, II i III puchar, dyplom – nagroda. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek mikołajkowy.

 

9) Ochrona danych osobowych

Zgłoszenie do udziału w turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w zgłoszeniu;

Administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest GOK w Dobrczu; celem przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia zawodnika) jest przeprowadzenie turnieju, wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród;

Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym turniejem;

Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących w nim udział.

 

10) Postanowienia końcowe

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Opiekę wychowawczą nad niepełnoletnimi osobami podczas zawodów sprawują ich rodzice lub opiekunowie.

Za zdolność zawodników do startu w zawodach odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie) zawodników.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za posiadane mienie uczestników turnieju.

Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury osobistej i ciszy na sali gry.

Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego, a regulaminu do organizatorów.

O wszelkich sprawach nieujętych w komunikacie decyduje organizator lub sędzia.

Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

11) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zamknięcia listy startowej po zebraniu kompletu uczestników

Galeria

  • Powiększ zdjęcie