II Mikołajkowy Turniej Szachowy o PUCHAR WÓJTA GMINY DOBRCZ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2021

REGULAMIN

II Mikołajkowy Turniej Szachowy o PUCHAR WÓJTA GMINY DOBRCZ

1) Organizator

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu.

2) Termin i miejsce rozgrywek

 11 grudnia 2021 r. godz. 10:00, hala sportowa przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dobrcz ul. Długa 33, 86-022 Dobrcz

3) Cele turnieju

Popularyzacja gry w szachy, podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego.

4) Uczestnicy

W turnieju mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych z powiatu bydgoskiego.

5) System rozgrywek

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund tempem 10 minut dla zawodnika na  partię, kojarzenie rund komputerowe przy użyciu programu Chessmanager.

6) Warunki uczestnictwa

Prawo gry w turnieju mają w pierwszej kolejności uczestnicy zajęć szachowych prowadzonych w GOK w Dobrczu, udział w turnieju jest bezpłatny. Maksymalna liczba uczestników wynosi 20 osób. Po przekroczeniu tej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa, na wypadek zachorowań lub rezygnacji zawodników z listy podstawowej.

7) Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 03 grudnia 2021 r. u trenera p. Jacka Górnego podczas zajęć szachowych, bądź telefonicznie pod nr 665 332 025.

8) Harmonogram turnieju

10:00 - 10:10 - weryfikacja zgłoszeń i potwierdzenie startu w turnieju

10:10 - rozpoczęcie turnieju, 10:15–11.20 - rundy 1-6

około 10:30 - ceremonia zakończenia turnieju i rozdanie nagród. Harmonogram jest orientacyjny. Nie przewiduje się dłuższych przerw i kolejne rundy będą startować bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej.

9) Nagrody

Za zajęcie miejsc: I, II i II – puchar, dyplom + nagroda.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.

10) Warunki sanitarne

W związku z panującym stanem pandemicznym organizator przeprowadzi zawody zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego w zakresie zasad zachowania bezpieczeństwa:

- osoby wykazujące objawy zakażenia (np. suchy kaszel, katar, gorączka) nie zostaną wpuszczone do obiektu;

- przed wejściem do obiektu oraz każdorazowo przed wejściem na salę gry zawodnik obowiązkowo dokonuje dezynfekcji rąk;

- przed wejściem do obiektu każda osoba zobowiązana jest założyć prawidłowo maskę ochronną i używać jej do zakończenia turnieju;

- w strefie gry podczas turnieju mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, sędzia i przedstawiciele organizatora.

11) Ochrona danych osobowych

Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek szachowych oraz udział w zawodach zgłoszonego zawodnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji turnieju w zakresie publikacji listy startowej oraz wyników, sprawozdawczości z turnieju, nieodpłatnego utrwalenia i rozpowszechnienia wizerunku w formie fotografii cyfrowej oraz materiałów audiowizualnych dla celów promocyjnych turnieju zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Jednocześnie informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu. Dane (imię, nazwisko, data urodzenia zawodnika)  są przetwarzane w celu przeprowadzenia turnieju, wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, a także w celu publikacji informacji o wynikach w mediach.

W celu przeprowadzenia turnieju dane uczestników zostaną zamieszczone w serwisie turniejowym chessmanager.com

Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących w nim udział.

 

12) Postanowienia końcowe

Regulamin oraz zgody na udział w turnieju dostępne są na stronie internetowej www.gok@dobrcz.pl.

Zgody można składać w biurze GOK, ul. Długa 52, 86-022 Dobrcz

Organizatorzy zapewniają sprzęt do gry.

Za zdolność zawodników do startu w zawodach odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie) zawodników.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za posiadane mienie uczestników turnieju.

Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury osobistej i ciszy na sali gry.

Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego, a regulaminu do organizatorów.

O wszelkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator lub sędzia.

Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

12) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zamknięcia listy startowej po zebraniu kompletu uczestników.

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie