Mikołajkowy Turniej Szachowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2019

Zapraszamy na Mikołajkowy Turniej Szachowy, który odbędzie się 7 grudnia 2019r. (sobota) o godzinie 9:30 na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu.

Mikołajkowy Turniej Szachowy dla uczniów szkół podstawowych 

1. Cel turnieju:

Popularyzacja "królewskiej gry" wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Integracja środowiska szachowego.


2. Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu.


3. Miejsce i termin:

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu, ul. Długa 52
07.12.2019 r. (sobota)
rozpoczęcie - godz. 09.30
zakończenie - około godz. 13:30

 

4. System rozgrywek, liczba rund i tempo gry:
System szwajcarski, 7 rund, 10 minut na partię dla zawodnika.

Rywalizacja w jednej grupie turniejowej.

5. Uczestnictwo:

Pierwszeństwo udziału w turnieju mają dzieci uczestniczące w szkoleniu szachowym w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu. Zgłoszenia do turnieju przyjmuje instruktor Jacek Górny do dnia 2.12.2019r. lub do wyczerpania miejsc. Ze względów organizacyjnych liczba uczestników turnieju zostaje ograniczona do 25 zawodników.

 

6. Nagrody:

Za zajęcie miejsc: I, II i III – puchar, dyplom + nagroda rzeczowa

Dodatkowo każdy uczestnik turnieju otrzyma upominek.

 

7. Kontakt:

Sędzia turnieju i instruktor szachowy:

Jacek Górny tel. 665 332 025

 

8. Postanowienia końcowe

- regulamin oraz zgody na udział w turnieju dostępne są na stronie internetowej www.gok@dobrcz.pl . Zgody można składać w biurze GOK, ul Długa 52, 86-022 Dobrcz.
- Organizatorzy zapewniają sprzęt do gry

- Obowiązują przepisy FIDE i PZSzach dla szachów szybkich
- Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek szachowych oraz udział w zawodach zgłoszonego zawodnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji turnieju w zakresie publikacji listy startowej oraz wyników, sprawozdawczości z turnieju, nieodpłatnego utrwalenia i rozpowszechnienia wizerunku w formie fotografii cyfrowej oraz materiałów audiowizualnych dla celów promocyjnych turnieju zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do interpretacji regulaminu i możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian.

 

 

Marta Szulc

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie